Blog met natuurfoto's uit de landschapstuin van Terra Maris

Het blog van de landschapstuin wordt bijgehouden door Jan Tuin en ondergetekende. Beiden werken wij parttime in de landschapstuin. Jan Tuin z’n hoofdtaken in de landschapstuin zijn het onderhoud van de tuin en het voorlichting geven aan de bezoekers die hier komen. Vanwege zijn uitgebreide vogelkennis verzorgt hij ook de vogelwandelingen vanuit het museum en o.a. de activiteit ‘Braakballen pluizen’. Ik heb zelf 2 banen en werkt naast Terra Maris ook voor Stichting Het Zeeuwse Landschap. Op Terra Maris (Museum voor natuur en landschap te Oostkapelle) ben ik verantwoordelijk voor het tuinwerk en het aansturen van de mensen die in de tuin werken en bij Het Zeeuwse Landschap werkt ik op de Afdeling Ecologie. Een groot deel van mijn werk bestaat hier uit het inventariseren van de natuurterreinen van de genoemde stichting en het verwerken en rapporteren hierover.

Jan maakt veel van zijn foto’s in de tuin met z’n mobiel, een Samsung Galaxy s3. Ik maak de meeste foto’s met m’n Canon 7d in combinatie met een 105mm f2.8 macrolens en soms een 300mm f4 telelens. De meeste foto’s in de tuin worden tussen de bedrijven door gemaakt, maar ook vaak in de pauzes of na het werk. Jan maakt z’n foto’s meestal op de volgende manier: Als hij een insect ziet zitten maakt hij met zijn telefoon eerst snel een ‘normale’ foto. Daarna probeert hij door in te zoomen een aantal foto’s van dichterbij te maken, waarbij het onderwerp bij hem centraal staat en minder de compositie. Klik op een foto voor een vergroting:
erik-speksnijder-klein
blauwe-zeedistel-klein
Jan-geeft-uitleg-klein
Erik Speksnijder
Blauwe zeedistel door Erik
Jan Tuin legt uit
Ik ga zelf iets anders te werk bij het maken van mijn foto’s. Ik vind het niet alleen belangrijk dat het onderwerp scherp in beeld komt, maar ook dat de achtergrond hierbij niet storend, maar zelfs, indien mogelijk, aanvullend werkt. Hierbij ga ik meestal zonder statief te werk. Heel soms gebruik ik een statief met een Wimberley plamp, als het bijvoorbeeld te hard waait, maar ik vind het eigenlijk een onding. Een statief beperkt je in je bewegingsvrijheid en ook je snelheid van handelen. Vooral dit laatste is belangrijk bij het maken van insectenfoto’s – er wordt meestal niet op je gewacht (behalve bij bedauwde en afgekoelde dieren). Fotograferen is voor mij vooral leren en genieten. Door in te zoemen in een dier of plant zie je leuke bijzonderheden en door je na afloop verder te verdiepen in je foto-onderwerp, leer je veel.
Klik op een foto voor een vergroting:
blauwtjes-klein
grauwe-franjepoot-klein
tronkenbij-klein
Blauwtjes door Erik
Grauwe franjepoot dor Erik
Tronkenbij door Erik
Zo heb ik het afgelopen jaar enorm genoten van m’n uren die ik in de vroege ochtend in m’n waadpak doorbracht in de vijver van de landschapstuin. Ik heb toen veel gezien van het gedrag van kwakende groene kikkers en dit ook naar tevredenheid kunnen vastleggen. Maar ook heb ik afgelopen septembermaand ’s avonds en vroeg in de ochtend, in alle stilte, langs een schor (kwelder) in Zeeland foto’s kunnen maken van slapende schorzijdebijen en schorviltbijen; een fenomeen dat nog maar weinig bekend is. Hier geniet ik van en dan helemaal als blijkt dat een hier door mij gevonden blaaskopvlieg (Zodion Kroeberi) een nieuwe tweede vindplaats voor Nederland is.
Nu is het beslist niet zo dat iets bijzonder moet kunnen zijn om er van te kunnen genieten. Jan en ik genieten in onze landschapstuin wekelijks van hele gewone planten en dieren. We hopen in onze blog met regelmaat iets te vertellen over deze dingen, over hetgeen wij zien en waar we van genieten, en misschien komt hierbij af en toe ook iets bijzonders langs. We hopen dat u er van geniet.

Erik Speksnijder, Terra Maris, http://nl.terramaris.nl/blog-landschapstuin/

Klik op een foto voor een vergroting:
glasvleugelpijlstaart-klein
bekijk-het-blog
trichrysis-cyanea
Glasvleugelpijlstaart door Jan
Trichrysis-cyanea door Erik